За нас

Фирма „НИМЕКС – ММ” ЕООД е създадена за участие по схема на ОПРЧР и ЕСФ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност.

Проектът, с който дружеството печели участие в схемата за безвъзмезна помощ е „Бизнес план за откриване на МЕДЕН МАРКЕТ“.

Фирмата осъществява дейността си на пазара на хранителните и потребителските стоки. Дейността е изцяло търговска и се извършва посредством магазин „МЕДЕН МАРКЕТ“, където на едно място ще се продават пчелен мед, пчелни продукти, пчелна козметика, специализирана пчелна литература, пчеларски инвентар, препарати .

Част от асортимента на „Меден Маркет“ – пчелен мед, пчелни продукти и козметика, е предназначен за масовия потребител, без оглед на неговата възраст, пол и доходи.

Друга част от предлаганите стоки – пчеларски инвентар, препарати, предпазни средства,храна за пчели, амки и кошерите са предназначени за задоволяване на нуждите на по-тесен, специфичен кръг от потребители – производители и преработватели на пчелни продукти.

Идеята за магазина е на едно място да се намира всичко свързано с пчеларския труд и плодовете от него

“ ОТ ПЧЕЛИНА В МАГАЗИНА    –   ЗА ПЧЕЛИНА В МАГАЗИНА“

Така се затваря и цикъла на производство и реализация на дребно на пчелния мед от семейния пчелин който се намира Силистренския район в липово-акациева гора