Поверителност

Тази политика е част от общите условия на уеб сайта www.meden-market.eu

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате да администрираме всички лични данни, които ни предоставяте.

Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно.

„НИМЕКС – ММ“ ЕООД спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

„НИМЕКС – ММ“ ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. „НИМЕКС – ММ“ ЕООД няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде.

Гарантираме Ви, че вашият е-мейл адрес не се предоставят от нас на трети лица.

Можем да разкрием, поправим, заличим вашите лични данни при писменна молба от ваша страна.

Предоставената информация се използва за целите на вашето обслужване. Ако сте регистриран потребител, можете да редактирате вашите данни, като влезете в профила си.

Събраните от нас лични данни ще се използват само за целите, за които са събрани и тяхната конфиденциалност е гарантирана.

Под-страниците в този сайт могат да съдържат връзки към други доставчици, които не прилагат изявлението за защита на поверителността. Когато напускате сайта www.meden-market.eu, моля, потърсете и прочетете изявлението за поверителност на всеки сайт, който събира лична информация.