Условия за ползване

  1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „НИМЕКС – ММ“ ЕООД предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.meden-market.eu. Тези условия обвързват всички потребители.
    С натискане на бутона продължи, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.meden-market.eu, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
  3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.meden-market.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на фирма „НИМЕКС – ММ“ ЕООД.
  4. След кликане на бутона „потвърди“ в стъпка 6 (шест), потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „кошница“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
  5. „НИМЕКС – ММ“ ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „НИМЕКС – ММ“ ЕООД ще уведоми потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.
  6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с/без ДДС.

Условия за доставка

Доставката се извършва с куриер в рамките на два до три (2-3 работни дни) като обичайната практика е до 2 дни!
Ако желаете фиксиран ден и час за доставка (това е допълнителна услуга, която оскъпява доставката), моля заявете това си желание преди потвърждаване на Вашата поръчка или по телефона.

Веднага след предаване на стоката на куриер, „НИМЕКС – ММ“ ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. „НИМЕКС – ММ“ ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „НИМЕКС – ММ“ ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „НИМЕКС – ММ“ ЕООД не носи отговорност за тази стока.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „НИМЕКС – ММ“ ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „НИМЕКС – ММ“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Стоките, които „НИМЕКС – ММ“ ЕООД Ви предлага са с подробно описание, снимков материал и срок на годност. Ако получите незаявен от вас артикул, имате право да откажете пратката (в рамките на двадесет и четири часа) и ако желаете ние ще подменим артикулите за своя сметка.
При установяване на дефект или погрешно изпратен артикул, моля не приемайте доставката от куриера! Имате право да се откажете от пратката!

Начин на плащане :
Плащането се извършва след получаването на пратката, на куриера. Имате право да проверите съдържанието и вида на стоките, преди да извършите плащането.

Цени :
Всички цени са с включен ДДС.

Цена за доставка :
Моля, вижте тарифите на куриера Еконт експрес. Цените са с ДДС.

Наличност на стоки :
При изчерпване на някои артикули е указано, че продуктът не е наличен!